ZADANIA EGZAMINACYJNE KAT. A


Szkoła Nauki Jazdy EXPERT to Twoja droga do sukcesu! Z nami poznasz wszystkie tajniki i zadania, które czekają na Ciebie podczas egzaminu.

- Opanujesz manewry na placu manewrowym, które są kluczowe w pierwszej części egzaminu.
- Nauczysz się prawidłowej techniki kierowania motocyklem z uwzględnieniem specyficznych dla motocyklistów zagrożeń.
- Przygotujemy Cię do jazdy w ruchu miejskim, tak abyś z łatwością poradził sobie z każdą sytuacją.

zadanie 1

"PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY"

Dodatkowo dla kategorii A

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, ochraniacze na łokcie/kolana)
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce

Sposób wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku
przy unieruchomionym silniku
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

zadanie 2

"JAZDA PO ŁUKACH W KSZTAŁCIE CYFRY 8"

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) niepodpieranie się nogami;

4) niepotrącanie pachołków

5) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne

zadanie 3

SLALOM WOLNY

"JAZDA POMIĘDZY 5 PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA WYZNACZONYM PASIE RUCHU"

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;


Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,
– niepotrącanie pachołków

zadanie 4

 SLALOM SZYBKI
" JAZDA POMIĘDZY PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA PLACU MANEWROWYM "

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 1-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami 

Sposób wykonania zadania:

a) minimalna średnia prędkość przejazdu - nie jest określona w regulaminie egzaminu,

b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

zadanie 5

OMINIĘCIE PRZESZKODY

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

zadanie 6

"HAMOWANIE W WYZNACZONYM MIEJSCU"

Hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu z dowolnej prędkości, przy czym zatrzymanie motocykla musi być w miejscu wskazanym przez egzaminatora. W niektórych WORD- ach to zadanie realizowane jest w ruchu drogowym.

zadanie 7

"HAMOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH"

Hamowanie wykonywane obowiązkowo w zakresie kategorii AM, A1, A2, i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2, i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

zadanie 8

GÓRKA

"Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu"

Sposób i kryteria wykonania zadania:
– przed ruszeniem należy upewnić się o możliwości jazdy
-przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m., a silnik nie powinien zgasnąć,.