KAT. A2

Kategoria A2 uprawnia do kierowaniamotocyklem, którego moc nie przekracza 35 kW. Dodatkowym obostrzeniem jest stosunek masy własnej do mocy motocykla, który nie może być większy niż 0,2kW/kg. Każdy właściciel prawa jazdy A2 może legalnie poruszać się po drogach także motocyklem trójkołowym, którego moc silnika nie przekracza 15 kW. Opisywana kategoria uprawnia do poruszania się wszystkimi pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM
Kurs obejmuje:  30 godzin teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
Prawo jazdy kategorii A2 można otrzymać od 18 lat. Na kurs może zapisać się osoba na 3 miesiące przed podanym
wiekiem za wcześniejsza zgodą rodzica lub opiekuna.
 
CENA KURSU: 2450 zł
JAZDY DOSZKALAJĄCE: 130 zł /1h
POJAZD: SUZUKI GLADIUS 650

      WYMAGANE ZADANIA NA egzaminie na prawo jazdy Kategorii A2

Egzamin państwowy na prawo jazdy A składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat na kierowcę będzie odpowiadał na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Egzamin trwa 25 minut. Po zdaniu części teoretycznej można przystąpić do testu praktycznego. Składa się on z trzech ETAPÓW:

  •  przygotowania do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
  •  zadania na placu manewrowym;
  •  zadania w ruchu miejskim.

Jeśli pozytywnie ukończysz egzamin praktyczny, będziesz już tylko o krok od odebrania prawa jazdy kategorii A2!