zADanie 1

 "Przygotowanie do jazdy i wykonanie czynności kontrolno- obsługowych"
1.1 Sprawdzenie w pojeździe:

 • I
  a) poziom oleju w silniku,
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
  f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  g) działanie świateł mijania,
  h) działanie świateł drogowych,
  i) działanie świateł hamowania „STOP”,
  j) działanie świateł cofania,
  k) działanie świateł kierunkowskazów,
  l) działanie świateł awaryjnych,
  m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje.

Przy czym osoba zdająca:
– na wykonanie zadania ma nie więcej niż 5 minut
– wskazuje po jednym wylosowanym elemencie (jeżeli występuje) wskazanym w punkcie a-e oraz f-m
– powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów
– powinna włączyć odpowiednie światło i sprawdzić jego działanie
– w przypadku sprawdzenia świateł cofania i hamowania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego

1.2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania zadania:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na jej wysokości.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.


zadanie 2

"Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (jazda po łuku)"
– uruchomienie silnika
– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie
– upewnienie się o możliwości jazdy
– płynna jazda pasem ruchu do przodu


Błędy umożliwiające powtórzenie zadania egzaminacyjnego:
– zgaśniecie silnika podczas ruszania bądź jazdy
– najechanie na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie zadania egzaminacyjnego
– brak upewnienia się o możliwości jazdy
– jazda na nieprawidłowo włączonych światłach w pojeździe
– jazda niepłynna
– błędne zatrzymanie pojazdu w miejscach do tego wyznaczonych (nie zmieszczenie się obrysu pojazdu w kopercie).

Przy czym nie wolno:
– wyjechać kołami za linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)
– najechać bądź trącić tyczek.

zadaniE 3

"Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu"

Sposób i kryteria wykonania zadania:
– przed ruszeniem należy upewnić się o możliwości jazdy
-przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m., a silnik nie powinien zgasnąć,.
– zadanie należy wykonać przy użyciu hamulca pomocniczego – „ręcznego”.