KAt. A1

Kategoria A1 uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy. Opisywana kategoria uprawnia do poruszania się wszystkimi pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM
Kurs obejmuje:  30 godzin teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
Prawo jazdy kategorii A1 można otrzymać od 16 lat. Na kurs może zapisać się osoba na 3 miesiące przed podanym
wiekiem za wcześniejsza zgodą rodzica lub opiekuna.
 
CENA KURSU: 2200 zł
JAZDY DOSZKALAJĄCE: 130 zł/1h
POJAZD: Yamaha YBR 125/Kawasaki Z 125

      WYMAGANE ZADANIA NA EGZAMINIE NA PRAWO JAZDY KATEGORII A1

Egzamin państwowy na prawo jazdy A1 składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat na kierowcę będzie odpowiadał na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Egzamin trwa 25 minut. Po zdaniu części teoretycznej można przystąpić do testu praktycznego. Składa się on z trzech ETAPÓW:

  •  PRZYGOTOWANIA DO JAZDY, SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY;
  •  ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM;
  •  ZADANIA W RUCHU MIEJSKIM.

JEŚLI POZYTYWNIE UKOŃCZYSZ EGZAMIN PRAKTYCZNY, BĘDZIESZ JUŻ TYLKO O KROK OD ODEBRANIA PRAWA JAZDY KATEGORII A1!